Fotograf Michael Fränneby

Välkommen till din personliga fotograf

 

Pris & villkor
Fotograf Fränneby debiterar per timme från den kreativa processen till leverans. Bilderna får sen användas fritt inom företaget
Innan fotograferingen
Vi planerar tillsammans och bestämma vad vi ska fotografera, när och hur.
Fotografering
Packning av utrustning, restid, uppmontering och fotograferingen.
Bildhantering
Bildhantering, exempelvis bildimport, metadata, bildurval, färgbalans, vit- och svartpunkt, kontrast.
Ett första urval för påsyn.
Bildval
Ni väljer vilka bilder vi vill gå vidare med.
Bildbehandling
Här slutredigeras bilderna. Extra önskemål om retuch läggs också här (större retucharbeten debiteras per timme).
Leverans
Leverans av bilder på USB, ftp eller annan online-distrubution. Digitala bilder levereras för webb och tryck i önskade mått.
Pris
1045 kr / timme + moms. Du som kund får rätt att använda bilderna fritt inom företaget. Reskostnader m.m. debiteras med faktisk kostnad.

Villkor

  • Bilderna levereras till kund via nätet eller på USB om så önskas.

  • Bilderna står kund att nyttja fritt på nätet och i tryck inom ert företag

  • Bilderna får beskäras.

  • Bilderna får ej säljas vidare eller överlåtas till tredje part.

  • Bilder på sociala medier skall Fotograf Michael Fränneby anges

  • Bilderna får ej bildbehandlas ytterligare om ej ö k gör gällande annat.

  • Fotograf Fränneby äger rättigheterna till bilderna och får använda dessa i egen marknadsföring/verksamhet.

  • Vid exklusiv ensamrätt tillkommer en engångskostnad per bild.

  • Fotograf Michael Fränneby skall alltid anges som fotograf vid tryck.